info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20
Overheid

Blogs & Artikelen

20 April 2020
Auteur: Claes van Deutekom

Overmacht bij besluitvorming; een nadere beschouwing van de Arnhemse aanpak

Overmacht bij besluitvorming; een nadere beschouwing van de Arnhemse aanpak   De afgelopen weken is er in verschillende publicaties al veel aandacht geweest voor de implicaties van de coronacrisis voor publiekrechtelijke besluitvorming....

22 March 2020
Auteur: Claes van Deutekom

Parkeerregels in een bestemmingsplan: verbod op parkeren in de avond- en nachtperiode

In een uitspraak van 18 maart 2020 heeft de Afdeling zich uitgelaten over de planologische aanvaardbaarheid van een beperkende parkeerregeling in het bestemmingsplan. Wat speelt er? De gemeenteraad van Delft heeft na een eerdere...

16 October 2019
Auteur: Claes van Deutekom

Planschade: actieve risicoaanvaarding beoordeling aankoopmoment voorzienbaarheid

PLANSCHADE: ACTIEVE RISICOAANVAARDING, BEOORDELING AANKOOPMOMENT VOORZIENBAARHEID Inleiding In deze uitspraak van 9 oktober 2019 ( ECLI:NL:RVS:2019:3401 ) beoordeelt de bestuursrechter op welk moment tussen partijen precies een...

22 May 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Terugverdientijd Best Beschikbare Technieken niet op brancheniveau maar op het niveau van de inrichting

Inleiding Deze uitspraak van 23 mei 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:1688 ) is het signaleren waard omdat daarin grenzen worden gesteld aan de verplichtingen die de overheid een ondernemer kan opleggen wanneer het gaat om toepassing van...

16 May 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Grenzen aan verhoogd eigen risico bij tegemoetkoming faunaschade

Grenzen aan verhoogd eigen risico bij tegemoetkoming faunaschade Inleiding: de tegemoetkoming in faunaschade Grondgebruikers worden jaarlijks – soms zelfs meerdere malen – geconfronteerd met schade aan hun gewassen die wordt...

29 March 2018
Auteur: Claes van Deutekom

AANVANGSTIJDSTIP TERMIJN TIJDELIJK PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK

Inleiding In een recente uitspraak van 28 maart 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:106 3) wordt nader verduidelijkt wanneer de termijn voor tijdelijk planologisch strijdig gebruik een aanvang neemt. Die termijn is relevant, omdat op grond van de wet...

28 March 2018
Auteur: Claes van Deutekom

GEEN LEGES VOOR AANVRAAG HERZIENING BESTEMMINGSPLAN

Inleiding: leges Gemeenten heffen leges voor allerlei dienstverlening aan haar burgers. Bekend zijn de leges die worden geheven voor het verstrekken van identiteitsdocumenten, verklaringen omtrent gedrag en parkeervergunningen, en voor de...

19 March 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Spuitzone: Recreatiewoningen nabij tuinbouwbedrijf

Inleiding De uitspraak van 14 maart 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:865 ) handelt over een recreatieve ontwikkeling (de bouw van recreatiewoningen) nabij een tuinbouwbedrijf. De Afdeling gaat in op de vraag of recreatiewoningen moeten worden...

Vastgoed